GIỚI THIỆU BẢO HIỂM TOYOTA

Hãy để chiếc xe của bạn được bảo vệ tốt hơn với Bảo hiểm TOYOTA

Phạm vi bảo hiểm toàn diện được xây dựng bởi các chuyên gia am hiểu về xe TOYOTA

Sản phẩm được các Công ty Bảo hiểm uy tín hàng đầu Việt Nam cùng phối hợp với TOYOTA để xây dựng sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho xe Toyota. Mặc dù ký hợp đồng với Quý Khách Hàng là Công ty Bảo hiểm đối tác tuy vậy các Công ty Bảo hiểm đối tác đều phải tuân thủ các quy định về chất lượng mà Toyota đề ra trong chương trình. Do vậy, sản phẩm Bảo hiểm Toyota có sự khác biệt các sản phẩm thông thường của các đơn vị Bảo hiểm này trên thị trường.

Những lợi ích ưu việt Bảo hiểm TOYOTA cung cấp

  • Gara và phụ tùng chính hãng: Yên tâm mang xe đến sửa chữa tại Đại lý Toyota với phụ kiện và phụ tùng chính hãng.
  • Hỗ trợ chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa: Hỗ trợ từ 300.000 – 500.000 đồng/ ngày x 30 ngày/năm
  • Bồi thường thuỷ kích: Khấu trừ 20% đến 10% tổn thất tuỳ theo các gói sản phẩm
  • Mất cắp bộ phận: Bảo hiểm Toyota giới hạn tối đa về bồi thường tổn thất bộ phận lên đến 3 lần/năm
  • Hỗ trợ cứu hộ: Mạng lưới rộng lớn ở khăps nơi của Đại lý Toyota, hỗ trợ dịch vụ kéo xe hỏng về sửa chữa.
  • Không tính khấu hao thay mới: Bảo hiểm Toyota không tính khấu hao khi thay mới bộ phận áp dụng cho cả xe kinh doanh và xe không kinh doanh (với xe dưới 5 năm)
  • Chiết khấu với hợp đồng dài hạn: Giảm 10% cho hợp đồng 2 năm. Giảm 12% cho hợp đồng 3 năm.
  • Giá trị xe khi bồi thường: Bảo hiểm Toyota bồi thường nguyên giá trị xe ban đầu, không phải tại thời điểm xảy ra tổn thất.
  • Hoàn phí: Hoàn phí khi không tổn thất với mức phí hấp dẫn.

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG

SẢN PHẨM BẢO HIỂM